Sistemi i menaxhimit të studimeve në Universitetin Aleksandër Moisiu, Durrës.
(Sistemi është funksional vetëm për studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit)
Studentët tek Emri i Përdoruesit duhet të vendosin VETËM NR. E MATRIKULLËS pa pjesën @uamd.edu.al.